Jdi na obsah Jdi na menu
 


Peter Remeník - gitara Študoval hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline v triede Jána Labanta (1991–1995) a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Jozefa Zsapku (1995-2000). Od roku 1998 vyučuje hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline. V roku 1994 získal 1.cenu a cenu SHF za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora na celoslovenskej súťaži študentov konzervatórií v hre na gitare a o dva mesiace získal 1.cenu na medzinárodnej gitarovej súťaži v Poľsku (Żory). Peter Remeník býva pozývaný za člena porôt v gitarových a komorných súťažiach, nahráva pre Slovenský rozhlas, koncertuje sólovo a v duete s gitaristom Jánom Labantom - duo “LA BARRE” (Slovensko, Česko, Poľsko, Anglicko), spolupracuje s viacerými orchestrami. V rokoch 1997-1998 pôsobil v komornom triu s klavírom a akordeónom zameranom na hudbu Argentíny. Trio účinkovalo na koncertoch a festivaloch u nás i v Nemecku. Netradičná bola jeho práca vo folkovom združení Jasoň, s ktorým od roku 1995 absolvoval každoročne desiatky vystúpení doma aj v zahraničí a nahral s ním debutový CD album. Okrem neho nahral ešte dve CD v duu s Jánom Labantom a koncert M. Budoša pre dve gitary a orchester. Peter Remeník okrem klasickej gitarovej hudby hráva aj „fingerstyle“ na elektroakustickej gitare ako sólista, i v kombinácii s klasickou gitarou.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Peter Remeník – guitar

studied the guitar at the Conservatory in Zilina with Prof. Jan Labant (1991 –1995) and at the Academy of Dramatic Art and Music in Bratislava with Prof. Jozef Zsapka (1995-2000).

In the year 1994 he gained 1st prize at the Slovak Competition of the Conservatory Students and prize for the best interpretation of Slovak author, two months later he won 1st prize at the International Guitar Competition in Poland ( Zory).

Peter Remeník is invited to act as a jury member in guitar and chamber competitions. He records for Slovak Radio, plays solo concerts (Slovakia, the Czech Republik, Poland, England), in duo with Jan Labant (guitar duo “ LA BARRE”) and he co-operates with orchestras.

In the year 1997-98 he acts in chamber trio (classical guitar, piano and accordion) oriented

to Argentina music. This trio performed at the concerts and festivals in our country and in Germany. Not traditional is his work in folk group “Jason”, in this group since 1995 he annually plays many performing in home-country and abroad and recorded 1st CD. The 2nd CD with Jan Labant / guitar duo La Barre, the 3rd CD / duo La Barre – concerto with orchestra by Marian Budos.

............................................................................................................................................................................

kontakt : remos@zoznam.sk


.